MFK Wrocław 2024 – Poland

June 08, 2024—16:30pm

Stary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1. Z autorem rozmawia Grzegorz Chojnowski. tłumaczenie: Katarzyna Janusik. Link.